Antykorozja stali i ochrona drewna

Wykonujemy powłoki zabezpieczające wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych.

Nie­wątpliwie zaletami renowacji i konserwacji konstrukcji jest ochrona przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych – promieniowaniem UV i opadami atmo­sferycznymi, zwiększenie wytrzymałości oraz trwałości konstrukcji, a także odświeżony wygląd powłok.

Pomimo, iż konstrukcje urządzeń energetycznych, budowli przemysłowych oraz hal produkowane są ze stali i oferują znacz­ne korzyści techniczne oraz ekologiczne, to z reguły konieczne jest zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi. Najlepszym sposobem zabezpieczenia przeciw powstawa­niu korozji jest naniesienie dopasowanych do siebie powłok orga­nicznych gruntujących i nawierzchniowych (po uprzednim oczyszczeniu powierzchni malowanych).

Stosowane przez nas stopnie czyszczenia przed nałożeniem powłok antykorozyjnych są dostosowane do kategorii korozyjności atmosfery (klasyfikacja środowisk wg. PN-EN ISO 12944-2). Pozwala nam to na dobranie metody czyszczenia powierzchni w celu uzyskania odpowiedniego stopnia jej przy­gotowania

Oferujemy szeroki zakres prac związanych z zabezpiecze­niami antykorozyjnymi:

 • czyszczenie i zabezpieczenie elementów stalowych, na których pojawiają się ogniska korozji,
 • zabezpieczenie elementów, na których została uszkodzona obecna warstwa malarska,
 • malowanie konstrukcji stalowych magazynów, hal, fabryk itp.,
 • zabezpieczenie konstrukcji, których obecny stan elementów wymaga ich odświeżenia i/lub zwiększenia odporności na warunki atmosferyczne,
 • zabezpieczenia silosów, zbiorników i rur stalowych,
 • malowanie suwnic,
 • zabezpieczenie kominów.

Oferujemy usługi związane z szeroko pojętą ochroną drewna oraz pielęgnacją wszelkich konstrukcji drewnianych i drewnopo­dobnych.

Stosowane przez nas wysoce za­awansowane produkty pozwalają na zabez­pieczanie drewna przed działaniem ognia, pleśni, owadów oraz grzybów powodują­cych głęboki rozpad drewna i jednocześnie nie powodują korozji stalowych elementów montażowych.

Technologie używane przez nas pozwa­lają zabezpieczać takie elementy drewniane jak:

 • więźby dachowe,
 • różnego rodzaju konstrukcje,
 • ozdobne płyty elewacyjne,
 • barierki balkonowe.

Zaufali nam