Wykonywanie powłok antygraffiti

Systemy antygraffiti możemy podzielić na dwa rodzaje:

Do systemów trwałych zaliczamy impregnaty i powłoki trwałe. Usunięcie graffiti wymaga wówczas odpowiednich zmywaczy chemicznych; ich użycie nie powoduje uszkodzenia powłoki, która po zabiegu może pełnić dalej funkcję ochronną.

Impregnacja antygraffiti polega na nasączeniu przypowierzchniowych warstw środkiem, który odkładając się w porach materiału, chroni podłoże przed migracją graffiti w głąb; impregnaty nie tworzą powłoki, a większość zachowuje przy tym właściwości dyfuzyjne budulca. Są więc odpowiednim zabezpieczeniem dla niezbyt chłonnych podłoży mineralnych (cegła klinkierowa, granit), lecz mało przydatne do ochrony podłoży bardzo chłonnych (np. piaskowiec). Całkiem pozbawione sensu byłoby stosowanie impregnatów na materiałach zwartych, takich jak podłoża malarskie, okładziny z blach lakierowanych lub PVC.

Trwałe powłoki antygraffiti z kolei nie wnikają w głąb, lecz tworzą odporną na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne powierzchniową warstwę ochronną, nie pozwalając na kontakt graffiti z podłożem. Stosuje się je więc na podłożach malarskich lub na tworzywach sztucznych wymagających zabezpieczenia.

Metoda ta polega na naniesieniu tymczasowej „warstwy zmywalnej”, która – w razie potrzeby – może zostać miejscowo zmyta gorącą wodą pod ciśnieniem wraz z graffiti, a następnie odtworzona w określonym zakresie na wypadek kolejnego aktu wandalizmu.
W określonych sytuacjach wskazane jest stosowanie systemu mieszanego czyli kombinacji trwałej warstwy podkładowej oraz zmywalnej warstwy wierzchniej. System jest drogi, ale zalecany do stosowania na obiektach wyjątkowo cennych, w miejscach szczególnie narażonych na wandalizm.

Przedstawiony przegląd systemów antygraffiti obrazuje ich różnorodność. Teoretycznie prawie dla każdego podłoża po uwzględnieniu warunków eksploatacji obiektu i ryzyka wandalizmu można wskazać odpowiedni system, lecz jednak całkowitej i gwarantowanej ochrony przed graffiti nigdy nie będzie

Dbając o naszego Klienta wykonujemy bezpłatne próby w dowolnym wybranym miejscu w celu oceny przez Zleceniodawcę efektu końcowego co ułatwia podjęcia decyzji w sprawie zlecenia.

Czym jest profilaktyka antygraffiti?

Usuwanie graffiti z powierzchni gładkich i odpornych na rozpuszczalniki (szkło, metale,płytki ceramiczne itp.) nie nastręcza trudności, gdyż spray i farby z flamastrów nie mogą wniknąć w strukturę podłoża. Do usunięcia należy użyć rozpuszczalnika zdolnego rozpuścić farbę (do farb akrylowych wymagany jest zmywacz o specjalnej kompilacji rozpuszczalników, za to w przypadku pisaków spirytusowych wystarczy zwykły denaturat). Podłoża te nie wymagają więc ochrony.

Usunięcie graffiti nie jest możliwe natomiast z porowatych i chłonnych materiałów mineralnych, jak cegła klinkierowa, tynk lub kamień, gdy wniknie ono głęboko w podłoże i da się usunąć tylko z powierzchni – prawie zawsze zostanie cień, a dalsze doczyszczanie mechaniczne spowoduje spotęgowanie tego efektu poprzez uwidocznioną zmianę faktury powierzchni.

Nie usuniemy graffiti także z podłoży nieodpornych na rozpuszczalniki, jak powłoki malarskie i niektóre okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, gdyż użycie rozpuszczalnika spowoduje zawsze uszkodzenie podłoża lub jego trwałe odbarwienie.

Usunięcie graffiti wiąże się wówczas z użyciem kosztownych inwazyjnych metod chemicznych, z doczyszczaniem mechanicznym lub wręcz z wymianą tynku, okładziny kamiennej lub – w przypadku powłok malarskich – przemalowaniem całej fasady.

Zaufali nam