Zabezpieczenie elewacji przed ingerencją ptactwa

Specjalizuje się w sprzedaży oraz montażu szerokiej gamy zabezpieczeń przed ptakami. Produkty przez nas wykorzystywane zabezpieczają przed gromadzeniem się ptaków i wyni­kającymi z tego konsekwencjami takimi jak np. zabrudzenia i poważne zniszczenia powierzchni obiektów oraz mają zapobie­gać przenoszeniu się przez nie chorób i ich pasożytów. Ponadto oferowane przez nas produkty nie ranią ptaków, nie wpływają na obniżenie ich liczebności, a jedynie wymu­szają zmianę ich przyzwyczajeń.

Pełną ofertę można zaleźć na stronie www.alpinisci.com.pl

Zaufali nam