Czyszczenie i zabezpieczanie elewacji

Dysponując wyszkoloną kadrą pracowniczą, technologią i zapleczem technicznym proponujemy Państwu usługi z za­kresu czyszczenia i zabezpieczania elewacji przed graffiti, a także usługi związane z usuwaniem różnorodnego rodzaju zanieczyszczeń atmosferycznych oraz innych zabrudzeń degradu­jących nasze najbliższe otoczenie.

Po zapoznaniu się ze stanem budynku, jego historią architektoniczną oraz oczekiwa­niami klienta, proces renowacji dzielimy na kilka etapów przeprowadzanych w okre­ślonej kolejności. Oceniamy rodzaj, stopień i głębokość zanieczyszczeń oraz ustalamy czy wystarczające będzie wykonanie prac kon­serwacyjnych, czy też niezbędne będą prace remontowe.

Zakres prac

Zajmujemy się usuwaniem każdego rodzaju zabrudzeń – zarówno nieorganicznych jak i organicznych. Dzięki zasto­sowaniu specjalistycznych urządzeń i środków chemicznych jesteśmy w stanie usunąć m.in. pozasychane plamy czy solne inkrustacje.

Przyczyną wielu usterek tynku może być m.in. wilgoć lub woda opadowa penetrują­ca jego strukturę z uwagi na zbyt niską hydrofobowość, a także występowanie pęknięć i rys w warstwie tynku.

Elewacje są również narażone na niszczenie przez działania mikrobiologiczne. Skutecz­nie je zwalczamy nie powodując destrukcji tynków oraz nie stwa­rzając zagrożenia dla ludzi i środowiska. Chcąc uniknąć porażenia biologicznego, czy­li rozwoju grzybów rozkładu pleśniowego i glonów, używamy skutecznych środków grzybobójczych, które usuwają bieżące zabrudzenia. Aby dodatkowo zabezpieczyć elewację przed ponownym porastaniem, stosujemy produkty przeznaczone do usu­wania z większości rodzajów powierzchni alg, mchów, pleśni, grzybów i porostów.

Na bazie stosowanych przez nas systemów możemy Pań­stwu zaoferować wykonanie powłok antygraffiti.

Zaleca się wykonanie zabezpieczenia przed graffiti wszelkich powierzchni nara­żonych na jego występowanie, np. elewacji, ogrodzeń, murów, ekranów dźwiękochłon­nych, wiat przystankowych, znaków dro­gowych i tablic reklamowych, wiaduktów, mostów, przejść podziemnych, pomników itp.

Profilaktyka antygraffiti sprowadza się do pokrycia podłoża impregnatem lub odpowiednią powłoką, która powstrzyma graffiti przed wnikaniem w głąb struktury i równocześnie umożli­wi usunięcie graffiti bez narażenia podłoża na zniszczenie. Środki te chronią dodatko­wo przed brudem, działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych oraz promieniowaniem UV, zastępując zwykłą impregnację hydrofobową. Dzięki doświadczeniu, specjalistycznym środkom chemicznym i odpowiednim sprzęcie oraz wiedzy zdobytej na specjalistycznych szkoleniach, skutecznie realizujemy nawet najtrudniejsze zlecenia.

odgrzybianie2
mycie-elewacji1
mycie-elewacji-kamiennych

Zaufali nam

 • zlobek
 • skanska
 • posesja-v-j
 • jw-construction
 • jll
 • athome
 • budimex
 • icopal
 • integro
 • luxdom
 • szpital-grochowski
 • politechnika-warszawska
 • pc-bud
 • opera-narodowa
 • orbis
 • modus
 • mariks
 • nieruchomosci
 • biuro-obslugi-rynku-nieruchomosci
 • arkadia
 • sad-okregowy-w-warszawie
 • zaklady-uslugowe-poudnie
 • wspolnota-pmm
 • v-chylinscy
 • urzad-do-spraw-cudzoziemcow
 • technokabel
 • steel-building
 • sloneczny-dom
 • presspublica
 • polman
 • pkpintercity
 • pfeifer-langer
 • mpw
 • misisterstwo-spraw-zagranicznych1
 • miejskie-p-wodociagow-i-kanalizacji1
 • lot
 • karmar
 • jacopic
 • impel-cleaning
 • dussmann
 • dgp
 • centrum-skorosze
 • bayer
 • avila
 • atrium-nieruchomosci
 • nbp
 • zus
 • ministerstwo_gospodarki
 • medifen
 • polskieradio
 • pkp
 • metro